Кітапхана туралы

Кітапхана туралы

Кітапхана 2011 жылдың қыркүйек айында құрылған және университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Кітапхана оқу-тәрбие үдерісін және ғылыми зерттеулерді ақпараттық және білім беру ресурстарымен қамтамасыз етуге арналған.

Кітапхана миссиясы: қорды қалыптастыру, сақтау және сақтау; кітапхана қорларына барынша қол жеткізуді қамтамасыз ету; пайдаланушыларға кітапханалық және анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қызмет көрсетуді жетілдіру; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізу; кітапхана қызметкерлерін дамыту және кәсіби біліктілігін арттыру.

Кітапхананың ақпараттық ресурстарына толықмәтінді мәліметтер базасы, дәстүрлі және электрондық кітапхана каталогтары, пайдаланушылардың білім беру мақсатында қолданатын Интернет электрондық ресурстары кіреді.

Кітапхана қоры ақпараттық ресурстардың құрамдас бөлігі болып табылады және оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерді, мерзімді басылымдарды қамтиды.

Кітапхана қорын қалыптастыру білім беру процесінің оқу пәндерінің профилін көрсететін жинақтаудың тақырыптық жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Кітапхана қорында оқу және ғылыми басылымдар, жаратылыстану-ғылыми, әлеуметтік-экономикалық, тарих, филология ғылымдары, психология және педагогика, көркем әдебиет, электронды, магниттік тасымалдағыштардағы басылымдар және мемлекеттік, орыс, ағылшын тілдеріндегі басылымдар бар. 

Қазіргі уақытта кітапхана үшін жинақтаудың негізгі көздері мыналар болып табылады: жоғары оқу орындарының кітапханаларына қызмет көрсетуге маманданған кітап саудасы фирмалары мен баспалары; мерзімді басылымдарға жазылу; жеке тұлғалар мен ұйымдардың сыйлықтары.

ОҚМПУ ПОҚ-ның электрондық оқулықтарынан, оқыту бағдарламалық құралдарынан, бейнефильмдерден, оқулықтарынан және оқу құралдарынан тұратын электрондық тасымалдағыштардағы қор қалыптастырылады.

Кітапхана қорының мазмұнын ашуға анықтамалық-библиографиялық аппарат көмектеседі. Кітапханада бір-бірінен көлемімен, мазмұнымен және құрылымымен ерекшеленетін каталогтардың әртүрлі түрлері ұйымдастырылып, жүргізіледі: алфавиттік, жүйелі, топографиялық, электронды каталогтар.

Алфавиттік каталог кітапхананың барлық каталогтарымен байланыстырушы буын болып табылады. Негізгі библиографиялық жазбалары бар карточкаларда толық жіктеу индексі, пәндік айдарлар, түйінді сөздер, осы басылымның даналарының саны және олардың инвентарлық нөмірлері және кітапхананың қай бөлімшелерінде бар екені көрсетіледі. Библиографиялық жазбалар жеке авторлардың тектерінің, ұжымдық авторлардың атауларының немесе құжаттардың атауларының әліпбилік ретімен орналастырылады.

Жүйелі каталог – бұл кітапханалық каталог, онда библиографиялық жазбалар әмбебап-ондық жіктеудің белгілі бір жүйесіне (ӘОЖ) сәйкес білім салалары бойынша орналасады және ақпараттық функцияны орындайды, әртүрлі білім салалары бойынша әдебиет туралы ақпаратты ұсына отырып, кітапхана қорының мазмұнын ашады: каталог жалпы салалар, бөлік немесе жеке мәселе бойынша әдебиетке сұранысты қанағаттандырады.

Электронды каталог – бұл уақыт режимінде жұмыс істейтін және кітапхана оқырмандарының қарамағына ұсынылған машинамен оқылатын формадағы кітапханалық каталог. Электрондық  каталог осы кітапхананың пайдаланушыларына ғана емес, алыстағы клиенттерге де каталог ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз етеді, құжаттардың мазмұнын көрсету үшін Библиографиялық жазба элементтерін, ақпараттық-іздеу тілдерін және құжаттың мекен-жайын көрсететін элементтерді (кітапхана бөлімдерінің сигналдарын) қамтитын машинамен оқылатын нысандағы библиографиялық база болып табылады.

Электронды каталогта кітаптарды сипаттаумен қатар, кітапхана алатын газеттер мен журналдардан, сондай-ақ ғылыми жинақтар мен конференция материалдарынан алынған мақалалардың сипаттамасы ұсынылған.

Кітапхана қызметкерлері төмендегі бағыттар бойынша жұмыс жүргізеді: қорды қалыптастыру және құжаттарды жинақтау, өңдеу; анықтама-библиографиялық ақпаратты ұйымдастыру; оқырмандарға ақпараттық-кітапханалық қызмет көрсету; кітапхана-библиографиялық процестерін автоматтандыру; кітапхана қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.

Кітапхана штаты сегіз адамды құрайды, барлығы жоғары білімі бар, оның алтауының арнайы кітапханалық білімі бар.

Кітапхана Қазақстанның ірі кітапханаларымен және Шымкент қаласының кітапханаларымен жұмыс істейді. Кітапхана қызметкерлері біліктілікті арттыру үшін әртүрлі тақырыптар бойынша өткізілетін конференциялар мен семинарларға қатысады.

Кітапхананың барлық құрылымдық бөлімшелері қажетті кітапханалық жабдықтармен және жиһазбен, компьютерлік және көшіру-көбейту техникасымен жабдықталған.

     

     

 

 

Қазақ